3/3/10

8 de març


El 8 de març dia internacional de les dones, és un dia que personalment m'agradaria que no s'hagués declarat. Això significaria que existeix normalitat en el drets entre homes i dones, si que es cert que s'ha avançat molt, però encara queden múltiples situacions discriminatòries.

Tenim escassa presència de dones en llocs de responsabilitat política, social i econòmica. M'agradaria que moltes més m'acompanyessin en la meva trajectòria política i social.

Estic convençuda que en aquests moments que molta gent sent un poca afició a la política, però contràriament té moltes idees per millorar la nostra societat, ara seria el moment que preguessin part i es deixessin seduir pel treball a la comunitat i al país.

La meva experiència em fa adonar que moltes persones tenen interès en la política i opinió dels polítics. La critica política sempre be acompanyada per una opinió només observant els errors que al seu entendre tothom fa i que jo entenc que un marge d'error existeix. El que si tenim clar tots es que ja es difícil conviure en una unitat familiar, imaginar que prendre decisions per a tots la conclusió és que ben segur que no serà del gust de tots. Així que la societat necessita gent amb opinió i que jo els convido a participar a formar part d'aquest mon.

Fa uns dies en una reunió algunes persones de les que hi érem presents i jo la única persona que dedica una part de la seva vida i del meu temps de lleure a treballar pel meu municipi i pel meu país, tenien al seu entendre moltes solucions a la política educativa. El tema en qüestió es referia a la nova llei d'educació, al pacte nacional i de les mesures que faran revolucionar a la comunitat educativa, i als pares, pel contrari no es va nomenar ni a l'administració ni dels nens només les desavantatges que podrien produir-se. La meva invitació a formar part a la comunitat política, així podrien treballar-hi des de dins, el silenci en va ser la resposta!.

Sóc conscient que no tothom pot dedicar-se a la política, local o nacional, però si que podríem entre tots prendre un nou període i canvis en la política treballant tots.

Vull ser optimista!.